wtorek, 19 października, 2021

Odpowiedz na: Opłaty roczne za zajecie pasa drogowego

Home Forum Sektory Samorządy Opłaty roczne za zajecie pasa drogowego Odpowiedz na: Opłaty roczne za zajecie pasa drogowego

#19538
terka
Uczestnik

Co do zasady masz rację, dlatego myślę o rozwiązaniu, aby nie określać w decyzji opłaty za te 25 lat, ale żeby z decyzji wynikało, że opłata będzie uzależniona od wysokości stawek, uchwalonych przez radę.
Myślę, że są do tego podstawy, jesli przeanalizuje się przepisy ustawy (i ich dotychczasowe zmiany).
Otóż przed 2004 r. odpowiednie przepisy art. 40 brzmiały tak:

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i rocznej stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, nalicza i pobiera, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Obecnie przepisy te maja następujące brzmienie:

5. Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
11. Opłatę, o której mowa w ust. 3, ustala, w drodze decyzji administracyjnej, właściwy zarządca drogi przy udzielaniu zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Widzicie różnicę?:
rocznej stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego
i
stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym

Pobieranej za każdy rok umieszczenia…
Ja to rozumiem tak, że w danym roku pobiera się stawkę ustaloną przez radę, wg obowiazującej w danym roku.

Jak myślicie, trzyma sie kupy to moje analizowanie?:wink: