wtorek, 18 maja, 2021

Odpowiedz na: kontrola zarządcza

Home Forum Sektory Samorządy kontrola zarządcza Odpowiedz na: kontrola zarządcza

#19546
szymonek123
Uczestnik

Wojak nie jesteś w błędzie. Oświadczenia o KZ wymagane są teraz w rządówce.

Znalazłem taki zapis w jednym z Zarządzeń zmieniających zapisy Regulaminu Organizacyjnego

cytuje

„CZĘŚĆ VII
ORGANIZACJA KONTROLI ZARZĄDCZEJ
§ 53
1.Prezydent zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.
2.Dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią procedury wewnętrzne, instrukcje, wytyczne, dokumenty określające zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników i inne dokumenty wewnętrzne.
3.Źródłem do uzyskania zapewnienia o stanie kontroli zarządczej są wyniki monitorowania, wyniki samooceny systemu oraz wyniki przeprowadzonych kontroli i audytów, w tym audytów w ramach Systemu Zarządzania Jakością.
4.Dla zapewnienia realizacji celów kontroli zarządczej tworzy się model kontroli zarządczej.
5.Na model kontroli zarządczej w Urzędzie składają się m.in. mechanizmy kontroli zgodności działalności z przepisami prawa oraz efektywności i skuteczności realizacji zadań, mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych, mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych, mechanizmy samooceny, zasady zarządzania ryzykiem.

dyskusja w toku