niedziela, 17 października, 2021

Odpowiedz na: kontrola zarządcza

Home Forum Sektory Samorządy kontrola zarządcza Odpowiedz na: kontrola zarządcza

#19680
terka
Uczestnik

Niech mnie ktoś oświeci 😳 , bo pewnie – jako audytor ze skostniałej budżetówki mało kumata jestem, jak mam argumentować (tzw. twarde podstawy) pod rządami tego nowego knota legislacyjnego, że trzeba w jednostce wprowadzić pisemne procedury dotyczące danego zagadnienia, np. regulamin udzielania zamówień publicznych.
W poprzedniej ustawie był taki piekny przepis (art. 47):
1. Kontrola finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych dotyczy procesów
związanych z gromadzeniem i rozdysponowaniem środków publicznych
oraz gospodarowaniem mieniem.
2. Kontrola finansowa obejmuje:
1) przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych
i dokonywania wydatków;
2) badanie i porównanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie
dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania
zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków
publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych;
3) prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów,
o których mowa w pkt 2.
3. Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej procedury, o których mowa w ust.
2, biorąc pod uwagę standardy, o których mowa w art. 63 ust. 1 pkt 1, oraz zapewnia
ich przestrzeganie.

Jasno i wyrażnie: kierownik jednostki ma wprowadzić procedury. W obecnej ustawie nie ma nic w podobie. Wiem, kontrola zarządcza ble, ble, ble…
W ustawie nie ma tak naprawdę odwołania do standardów. A i w samych standardach, które są jedynie wytycznymi, brak jasnego sprecyzowania takiego obowiązku:sad:
No, pozostaje jedynie „straszyć” nowelizacją ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych – tam wskazano szereg czynów, które powiązano z zaniedbaniem lub niewypełnianiem obowiazków w zakresie kontroli zarządczej. Tylko czy to jest TO zaniebanie lub niewykonanie?
Ręce opadają…
chyba zostanę ustawodawcą zewnętrznym – co mnie wówczas bedzie obchodzić, co się dzieje po tym, jak zamknę za sobą drzwi 😉
Na marginesie: Kontrola zarządcza, według MF (pismo pana Daniluka) to system złożony, składający się z wielu elementów, a kontrola przeprowadzana przez pracowników komorek kontroli to jedynie jeden z elementów tej kontoli. I ja się generalnie z tym zgadzam.
Jednak jak przeglądam neta to widzę, że te samorządy, które juz się zdecydowały wsprowadzić regulaminy kontroli zarządczej poszły tylko i wyłacznie w kontrolę instytucjonalną jednostek organizacyjnych.
No, z wyjątkiem Krakowa (i chyba Katowic), gdzie wskazano kierownikom jednostek, co mają zrobić w celu zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarzadczej.