piątek, 18 czerwca, 2021

Odpowiedz na: Kodeks etyki w praktyce

Home Forum Sektory Samorządy Kodeks etyki w praktyce Odpowiedz na: Kodeks etyki w praktyce

#19705
terka
Uczestnik

Dobre pytanie:smile:
Ustawa wprowadzająca ustawę o fin. publ. mówi:
Art. 119.
1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której mowa w art. 85, zachowują
moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie ustawy, o której mowa w art. 1, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2010 r., z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 112.

Nawet, gdyby uznać, że komunikaty MF to przepisy wykonawcze (a tak nie jest), to mogłyby obowiązywać jedynie do końca roku.

A w nowej brak podstawy do ustalenia kodeksu etyki… No i słusznie, po co komu kodeks etyki audytora? Co to jest etyka i czym to się je? 😉