czwartek, 28 października, 2021

Odpowiedz na: Pomocy !!!

Home Forum Sektory Samorządy Pomocy !!! Odpowiedz na: Pomocy !!!

#19736
terka
Uczestnik

kwintesencja25 napisała:
>zgromadz pierwsze akta stałe – ustawy i rozporządznia

Czy akta stałe mają obecnie zawierać najważniejsze akty prawne, dotyczące działalności jednostki (ustway i rozporządznenia)?

Rozporządzenie (nowe) wśród akt stałych wymienia:
§ 15. Akta stałe zawierają w szczególności:
1) plany audytu;
2) sprawozdania z wykonania planów audytu;
3) zakres realizacji planu audytu, o którym mowa w § 9;
4) wykaz zadań audytowych, o których mowa w § 11;
5) informacje mogące mieć wpływ na przeprowadzanie audytu wewnętrznego, w tym dokumentację z przeprowadzonej analizy ryzyka lub analizy zasobów osobowych.

Wydaje mi się, że nie, i dobrze, bo jak w gminie, która realizuje nieprawdopodobnie dużo różnych zadań, wyniakjących z nieprawdopodobnej ilości ustaw i rozporządzeń, zgromadzić choćby te najważniejsze?
Jak myślicie – trzeba?