wtorek, 9 marca, 2021

Odpowiedz na: usługodawca

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna usługodawca Odpowiedz na: usługodawca

#19943
terka
Uczestnik

Pewnie tu:
2040 – Zasady i procedury
Zarządzający audytem wewnętrznym musi ustalić zasady oraz procedury słuŜące kierowaniu
działaniem audytu wewnętrznego.
Interpretacja
Forma i zawartość zasad i procedur zaleŜy od wielkości i struktury działalności audyt
u wewnętrznego oraz stopnia skomplikowania jego pracy.

Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych
Ze strony MF: „Niniejsze „Standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych” nie stanowią przepisów prawa powszechnego. Należy je traktować jak wskazówki Ministra Finansów dotyczące prowadzenia audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.”