czwartek, 21 października, 2021

Odpowiedz na: NIK kontroluje audyt wewnętrzny

Home Forum Sektory Samorządy NIK kontroluje audyt wewnętrzny Odpowiedz na: NIK kontroluje audyt wewnętrzny

#19952
kikcloud
Uczestnik

Drodzy moi,
nie dajcie się zwariować. ❗ Zadajcie sobie pytanie: Kto ma prawo kontrolować jakość pracy audytora wewnętrznego?
Odpowiedź wynika z art. 292 i 294 uofp. Również standardy mówią o tym.1312 – Oceny zewnętrzne. Nie muszę przypominać, że ” Określa się Międzynarodowe Standardy Profesjonalnej Praktyki Audytu Wewnętrznego, opracowane przez The Institute of Internal Auditors, jako standardy audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.” Jasno i wyraźnie też tam jest napisane „Jeśli przepisy lub regulacje uniemożliwiają audytorom wewnętrznym lub działalności audytu wewnętrznego stosowanie części Standardów, konieczne jest stosowanie Standardów w pozostałym zakresie i ujawnienie – we właściwy sposób – przypadków niezastosowania Standardów. Jeżeli Standardy są używane równocześnie ze standardami przygotowanymi przez inne uprawnione instytucje, przy komunikowaniu wyników audytu można również wskazać fakt wykorzystywania innych standardów, jeżeli jest to właściwe. W takim wypadku, jeżeli występuje różnica między Standarami a innymi standardami, audytorzy wewnętrzni i działalność audytu wewnętrznego muszą działać zgodnie ze Standardami, a zgodność z innymi standardami jest możliwa, jeśli te mają bardziej restrykcyjny charakter.” Stąd już tylko jeden krok do odwalenia takiej opinii NIK. Może to brzmieć mniej więcej tak:

Osoba/instytucja (NIK) dokonująca przeglądu zewnętrznego, aby móc wyrazić opinię zgodnie z MSPPAW, powinna być sama wcześniej poddana badaniu zgodności działania ze Standardami i dysponować zewnętrzną opinią na ten temat. W przypadku niespełnienia tego warunku jej opinie na temat oceny audytu wewnętrznego mają wadę w postaci braku kompetencji do sporządzenia oceny zewnętrznej w świetle MSPPAW 1312 przyjętych do stosowania w jednostkach sektora finansów publicznych. Opina naznaczona takimi wadami formalnymi nie posiada żadnej wartości merytorycznej i nie może stanowić podstawy do oceny pracy audytorów w świetle MSPPAW. 😉