poniedziałek, 18 października, 2021

Odpowiedz na: kontrola zarządcza

Home Forum Sektory Samorządy kontrola zarządcza Odpowiedz na: kontrola zarządcza

#20164
piotr
Uczestnik

Czytając załączone w tym wątku posty mam wrażenie, że albo ja albo autorzy części z nich nie rozumieją, czym jest funkcjonująca na I poziomie kontrola zarządcza. Liczę na to, że mój wpis wywoła szerszą dyskusję, która przyczyni się do lepszego zrozumienia tego pojecia.

Moim zdaniem:

Kontrola zarządcza funkcjonowała, a przynajmniej powinna funkcjonować jeszcze przed wejściem w życie nowej uofp.

Kontrola zarządcza powinna być procesem zintegrowanym z bieżącą działalnością jednostki, a nie jednorazowym zdarzeniem o okresowym charakterze, jak na przykład kontrola przeprowadzana przez komórkę do spraw kontroli.

Kontrola zarządcza powinna być szeregiem czynności i działań wykonywanych w toku bieżącej działalności jednostki przez jej kierownika, kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego i innych pracowników uczestniczących w procesie zarządzania. Działania te tworzą system kontroli zarządczej.

Elelenty systemu kontroli zarządczej powinny być wbudowane w strukturę organizacyjną, procedury i praktykę stosowaną w danej jednostce. Czynności i mechanizmy kontrolne muszą stanowić integralną część poszczególnych procesów i operacji prowadzonych w jednostce.

System funkcjonującej w jednostce kontroli zarządczej (poziom I) należy więc odróżnić od kontroli wykonywanej przez wewnętrzną komórkę organizacyjną wykonującą czynności związane z tzw. kontrolą inspekcyjną lub kontroli przeprowadzanej przez jednostkę nadrzędną.

Pozdrawiam,