czwartek, 28 października, 2021

Odpowiedz na: plan, sprawozdanie….. proszę o podpowiedź

Home Forum Sektory Służba zdrowia plan, sprawozdanie….. proszę o podpowiedź Odpowiedz na: plan, sprawozdanie….. proszę o podpowiedź

#20168
terka
Uczestnik

Jeśli chodzi o informacje uzupełniające do planu na 2010 r. – moim zdnaiem nie musisz przesyłać do marsząłka. Z informacji zamieszczonych na stronmie MF wynika, że sami uzupełniamy te plany, nawet bez udziału naszych kierowników jednostek. (Chyba MF się wstydzi, że taki gniot zawarł w rozporządzeniu, i nie chce, by naszym szefom takimi bzdetami głowę zawracać):wink:
Co do informacji z realizacji zadań za poprzedni rok – moim zdaniem jednostki podległe jst (czyli prowadzące audyt na podstawie art. 274 ust. 4 ustawy) nie przekazują tej informacji MF.
Wynika to (z mojego rozumienia) art. 295 ustawy:
Art. 295.
1. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274 ust. 1, 2 i 4-6, z wyłączeniem jednostek
samorządu terytorialnego, przedstawia Ministrowi Finansów, do końca
stycznia każdego roku, informację o realizacji zadań z zakresu audytu wewnętrznego
w roku poprzednim.
2. Kierownik jednostki, o której mowa w art. 274 ust. 1, 2 i 4-6, z wyłączeniem jednostek
samorządu terytorialnego oraz jednostek, o których mowa w art. 139 ust. 2,
przedstawia Ministrowi Finansów, na jego wniosek, w każdym czasie, informacje
związane z funkcjonowaniem kontroli zarządczej.

Wprawdzie może to być jedynie niechlujstwo ustawodawcy, ale przepis ten wyraźnie wskazuje, że kierownicy jst (czyli prowadzący audyt na pods. art. 274 ust. 3) nie składają tych informacji, czyli raz wyklucza jst ze składania informacji, by następnie znowu podkreslić, że „z wyłaczeniem jst”.
Moim zdaniem, MF wyobrażało sobie to tak, że jednostki organizacyjne będą sprawozdania i informacje przekazywać kierownikowi jst. Z pewnością MF nie ma ochoty otrzymywać informacji od samorzadu, niezaleznie, który to poziom.
Wiec – moim zdaniem – nie masz tej informacji przekazywać do MF. Ale gdybym była na twoim miejscu, zwróciłabym się dla pewnosci do DA o wyjaśnienie.
Ale bardzo bym się zdziwiła, gdyby MF napisało coś odmiennego:wink: Choć uczciwie powiem, że spotkalam się już z interpretacją, że audytu w jednostkach organizacyjnych jst być nie moze, bo MF wiedziałoby, co się w nich dzieje, a kierownik jst – nie! :mrgreen: