piątek, 22 października, 2021

Odpowiedz na: upoważnienie do przeprowadzenia audytu

Home Forum Sektory Samorządy upoważnienie do przeprowadzenia audytu Odpowiedz na: upoważnienie do przeprowadzenia audytu

#20186
terka
Uczestnik

Art. 287 wcale nie mówi o upowaznieniu w „jednostkach samorządowych”, lecz o upoważnieniu audytorów wewnętrnzych zatrudnionych w urzedzie gminy, miasta, starostwa, w tym do przeprowadzania audytu w jednostkach podległych.
We wszystkich innych przypadkach, a więc upoważnieniu audytora zatrudnionego w jednostkach innych, niż jednostka samorządu terytorialnego mówi rozporządzneie metologiczne,
§ 3. 1. Audytor wewnętrzny albo osoba spełniająca
warunki określone w art. 286 ustawy, wyznaczona
do prowadzenia audytu wewnętrznego zgodnie z warunkami
umowy, o której mowa w art. 279 ust. 2 ustawy,
zwana dalej „audytorem usługodawcy”, przeprowadza
audyt wewnętrzny w komórkach audytowanych
na podstawie imiennego upoważnienia kierownika
jednostki, po okazaniu legitymacji służbowej lub
dowodu tożsamości.

Upoważnia kierownik jednostki, w której jest prowadzony audyt wewnętrzny, przez audytora zatrudnionego w tej jednostce.