niedziela, 17 października, 2021

Odpowiedz na: Dobór próby do badania

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Dobór próby do badania Odpowiedz na: Dobór próby do badania

#20401
ajuri
Uczestnik

Robiąc audyt w tym zakresie zastosowałam następujący wzór:
n=Nu2p(1-p) / e2(N-1)+u2p(1-p)
UWAGA 2 we wzorze oznacza podniesienie do kwadratu
Przyjełam takie założenia:
u=1,96 (wartość odczytana z tablic dla poziomu ufności 0,95%)
p=5% (dokładność szacowania proporcji tzw. błąd szacowania w %)
e=5% (proporcja populacji

W twoim przypadku N czyli populacja decyzji wynosi 2868
podstawiając wszystko do podanego wzoru powinno Ci wyjść próba o wielkości 71 decyzji. Następnie możesz zastosować statystyczą technikę doboru próby, a mianowicie dobór losowy z interwałem. Elementy próby będą wybierane z populacji w taki sposób, że odległość pomiędzy każdym wybranym elementem jest równa okreslonemu interwałowi, przy czym pierwszy element jest wybierany losowo.
Sposób postępowania:
1. Uszeregować wszystkie elementy populacji
2. Obliczyć wielkość interwału: wielkość interwału oblicza się dzieląc wielkość populacji przez wielkość próby
Interwał=N/n = 2868/71=40
3. Wybrać losowy punkt startowy, w celu wygenerowania losowej liczby rzeczywistej z przedziału od a do b, (w tym przypadku od 1 do 40) korzystamy z funkcji programu Excel o wzorze =LOS()*(b-a)+a
=LOS()*(40-1)+1
Ta formuła pozwoli Ci wylosować punkt startowy
4. Odmierzając od punktu startowego wielkość interwału (program execel – tworzenie serii danych) wygenerowane zostaną konkretne numery decyzji

Powodzenia