wtorek, 19 października, 2021

Odpowiedz na: Ocena zewnętrzna audytu

Home Forum Sektory Samorządy Ocena zewnętrzna audytu Odpowiedz na: Ocena zewnętrzna audytu

#20464
kikcloud
Uczestnik

No i jest jeszcze:
Art. 273. 1. Minister Finansów określi, w formie komunikatu, i ogłosi w Dzienniku Urzędowym
Ministra Finansów standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodne
z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego.
2. Audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny, kieruje się wskazówkami zawartymi
w standardach audytu wewnętrznego, o których mowa w ust. 1.