wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: PILNE

#20503
alkman
Uczestnik

cz.1
Jak to zauważyłaś w raporcie kasowym wypłaty z kasy ujmuje się po stronie MA, jeżeli chodzi o wpłaty ,to je też ujmuje się w raporcie kasowym, tyle że po stronie WN. Zauważ, że Ujmuje nie jest tożsame z Księguje, zatem zapamiętaj! Ujmuje ≠ Księguje. Cechą charakterystyczną księgowania na kontach jest podwójny zapis WN/MA, czyli każda dokonana transakcja znajdzie się w księgach rachunkowych w postaci zapisu, na co najmniej 2 kontach po różnych stronach WN/MA. Inaczej jak coś wpiszesz po WN to musi być odzwierciedlenie tego na innym koncie po MA. Proponuje ci też nie utożsamiać przychodu bądź wydatku ze stronami WN/MA, ponieważ na kontach nie tylko księguje się przychody i wydatki, lecz także np.: zmiany stanów albo koszy – które nie są tym samym co wydatki.

Raport kasowy, to taki zbiór ujętych informacji o dokonanych przez kasjera transakcjach przyjętych wpłat i dokonanych wypłat. Transakcje te są ujmowane w raporcie na podstawie dokumentów KP dla wpłat i KW dla wypłat.

Podsumowując w raporcie kasowym się nic nie księguje, tylko ujmuje transakcje wpłat i wypłat dokonanych przez kasjera.

Jak już kasjer się napracuje to zamyka raport kasowy i przekazuje go księgowemu, a ten na podstawie raportu i dołączonych do niego dokumentów dokonuje księgowań.