piątek, 14 maja, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#2056
kr4
Uczestnik

Proszę o konkretną odpowiedź (ze źródłem najlepiej w internecie) na 120 pyt. Finansów publicznych:
120. Część składowa składki (wkładu) państw członkowskich do budżetu UE to:
a) udział w wypracowanym przez poszczególne kraje ich PKB, jako źródło karygujące,
b) cło pobierane w całości przez dany kraj,
c) cło pobierane w całości przez dany kraj, po odliczeniu 60% jego wysokości,
d)cło pobierane w całości przez dany kraj, po odliczeniu 20% jego wysokości,

Jedna z uczestniczek formu zaznaczyła odpowiedź b), tymczasem na stronie MF pisze o składkach (żadna z odpowiedzi nie pasuje do informacji o skłądkach):
"Źródłem dochodów budżetu Unii są składki państw członkowskich tworzące system środków własnych. Państwa członkowskie wnoszą następujące wpłaty:
I.opłaty rolne i cukrowe (75 proc. od wartości opłat rolnych i cukrowych pobranych przez państwa członkowskie),
II.cła (75 proc. pobranych przez państwa członkowskie opłat celnych),
III.wpłaty oparte na przychodach z tytułu VAT. Jako podstawa do naliczenia wpłaty służy calkowity przychód z tytulu VAT uzyskany przez panstwo czlonkowskie, po podzieleniu przez sredniowazona stawke VAT. Do budżetu UE przekazuje się określony przez tzw. "jednolitą stawkę VAT" procent tej podstawy, lub – jeśli jest ona wyższa niż 50% DNB danego kraju – wartość określoną na poziomie 50% DNB.
IV. bezpośrednie wpłaty członkowskie liczone jako część Dochodu Narodowego Brutto – (uzupełniające źródło dochodów UE: państwa członkowskie płacą proporcjonalne do ich udziału w Dochodzie Narodowym Brutto Unii Europejskiej)."

Dodatkowo chciałem jeszcze poznać prawidłową odpowiedź na pyt.119 zw. z prefinansowaniem.
Z ustawy o finansach publicznych wynika, że:
"Środki publiczne mogą być przeznaczane na:
1)wydatki publiczne;
2)rozchody budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
2. (6) Rozchodami publicznymi są:
1)spłaty otrzymanych pożyczek i kredytów;
2)wykup papierów wartościowych;
3)udzielone pożyczki;
4)płatności wynikające z odrębnych ustaw, których źródłem finansowania są przychody z prywatyzacji majątku Skarbu Państwa oraz majątku jednostek samorządu terytorialnego;
5)pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zwane dalej "prefinansowaniem".

Proszę o pomoc w odpowiedziach na pytania z podaniem źródła najlepiej internetowego.

Pozdrawiam
Krzysiek