sobota, 10 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: ustawa o praniu pieniędzy

Home Forum Sektory Samorządy ustawa o praniu pieniędzy Odpowiedz na: ustawa o praniu pieniędzy

#20606
alkman
Uczestnik

Art. 15a. 2. Jednostki współpracujące są obowiązane do opracowania instrukcji postępowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1.
Art. 2 pkt 8 jednostkach współpracujących – rozumie się przez to organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz inne państwowe jednostki organizacyjne, a także Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru Finansowego i Najwyższą Izbę Kontroli;

Ps.
Dobra rada – Zawsze pytaj, co najmniej dwóch radców. Najlepiej z różnych urzędów, w innych województwach, kończących inne uczelnie, w innych latach. Zauważ, że w trudniejszych sprawach decyzja podejmowana jest w gronie 7-dmiu znawców prawa, a i to nie zawsze jednogłośnie.