piątek, 22 października, 2021

Odpowiedz na: kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

Home Forum Fundusze unijne Fundusze unijne kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza Odpowiedz na: kontrola wewnetrzna a kontrola zarzadcza

#20641
alkman
Uczestnik

Przypomnę, że już w komunikacie MF nr 1 z 2003 r. w sprawie ogłoszenia „Standardów kontroli finansowej w jednostkach sektora finansów publicznych” za „Standardami kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej”, zakomunikowano, że kontrola wewnętrzna obejmuje całość zasad i procedur przewidzianych i przyjętych przez kierownictwo jednostki, aby uzyskać zapewnienie, że jednostka osiąga swoje cele w sposób oszczędny, wydajny i efektywny, działa zgodnie z przepisami prawa oraz aktami wewnętrznymi i wytycznymi kierownictwa, zasoby rzeczowe i informacyjne jednostki są chronione, zapobiega się i wykrywa błędy i nieprawidłowości, informacje finansowe i zarządcze są rzetelne i tworzone terminowo.

Po trzech latach w standardach KF z 2006 r., zakomunikowano, że pięć podstawowych elementów systemu kontroli wewnętrznej, to środowisko wewnętrzne, zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.

Obecnie w standardach Kontroli Zarządczej, zakomunikowano, że pięć grup odpowiadających poszczególnym elementom kontroli zarządczej, to środowisko wewnętrzne, cele i zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli, informacja i komunikacja, monitorowanie i ocena.
Dla porównania definicja zawarta w art. 68 obowiązującej ustawy o FP: Kontrolę zarządczą stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Biorąc pod uwagę tylko wymieniane dokumenty szczególnej różnicy nie ma.

U kogo prawidłowo funkcjonował system kontroli wewnętrznej, u tego wprowadzenie kontroli zarządczej nic nie zmieni, bo i nie ma czego zmieniać.

Ja widzę (nie ewolucję, a na pewno żadnej rewolucji) jedynie położenie nacisku na wyznaczania celów oraz zmianę akcentu z „ogółu zasad i procedur” na „ogół działań”.

Podsumowując, Kontrola wewnętrzna ≈ Kontrola zarządcza.

Dla utrwalenia:
[QUOTE BY= irenaanna]
65. Kontrola zarządcza
Inna nazwa →systemu kontroli wewnętrznej ustanowionego przez kierownictwo.
[/QUOTE]

😎 Tyle w kwestii definicji, natomiast moja spiskowa teoria 😯 , niepodlegająca poważnej dyskusji 😀 jest taka, że formalne wprowadzenie kontroli wewnętrznej, do jsfp ustawą, jako kontroli zarządczej wprowadziło tyle zamieszania, za sprawą szkoleniowców & wydawców. Wcześniej specjaliści od zamiany „i” na „oraz” lub odwrotnie, aby nie było kierownikowi jednostki przykro, że teraz musi, to co wcześniej mógł, podlukrowano definiendum, a definiens (choć podpudrowany) pozostał bez zmian, co stało się motorem napędowym szkoleń z KZ, bo o KW już nikt nie chciał słuchać. Ponieważ różnica pomiędzy KW a KZ jest taka, że wcześniej kierownik jednostki brał pod uwagę elementy kontroli wewnętrznej a teraz (i to tylko częściowo) z założenia musi (i to też jest dyskusyjne) je stosować, to taki kierownik jest bardziej podatny na przyjmowanie owej wiedzy. Wykładowcy też ludzie i jak widzą, że temat stary, to materiałów nie aktualizują, stąd czasami definicje, choć prawdziwe to jednak z pożółkłych kartek. 😎