poniedziałek, 17 maja, 2021

Odpowiedz na: Oświadczenia o KZ

Home Forum Sektory Samorządy Oświadczenia o KZ Odpowiedz na: Oświadczenia o KZ

#20653
kikcloud
Uczestnik

Z interpretacji MF
…Jednostki samorządu terytorialnego nie zostały zatem objęte zakresem tego przepisu i nie ciążą na nich powyższe obowiązki.
Powyższe wyłączenie nie ma jednak wpływu na ogólny obowiązek wynikający
z art. 68 oraz 68 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego. Ponadto nie ma przeszkód do podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego,
a w szczególności ich organy wykonawcze, decyzji o sporządzaniu planów, sprawozdań i oświadczeń na zasadzie dobrowolnej. 😉