poniedziałek, 1 marca, 2021

Odpowiedz na: analiza ryzyka

Home Forum Sektory Samorządy analiza ryzyka Odpowiedz na: analiza ryzyka

#20674
pietryka
Uczestnik

Duduś – ja miałem na myśli wczoraj następny temat na tym forum tj. wypowiedzi audytorów na temat kontroli wewnętrznej a zarządczej, ale pewnie czytałaś. Natomiast co do analizy ryzyka i sporządzaniaplanu to
skoro masz zidentyfikowanych ok 100 zadań /czy również zdefiniowanych?/ i do tego masz program to nic tylko zazdrościć. Już z samej konstrukcji i wzoru naszego planu wynika, że ja np w drugiej części „wyniki analizy ryzyka” oraz w piątej „planowane obszary ryzyka w kolejnych latach” są gotowym materiałem wyjściowym do planu na dany rok. W roku planuję ok 4 zadań /jestem sam/, które automatycznie „wchodzą” z początku listy /lista wg poziomu ryzyka – część 2 planu/ i co roku na koniec cz. 2 i5 dopisuję następne 4 zadania. Mając ich 100 to wychodzi ok 25 lat spokoju. Stosuję metodę matematyczną bo uważam, że dla mnie jest ona najbardziej odpowiednia.
Ty mając ochotę na „objęcie w ciągu kolejnych lat całej działalności gminy” musisz być tytanem pracy? Ile tych zadań jesteś w stanie zrobić w ciągu roku? Wracając do metody – ja dość często korzystam przy typowaniu obszarów ryzyka z podpowiedzi ludzi, ustaleń cząstkowych kontroli zewnętrznych, podpowiedzi koleżanek z kontroli finansowej ale również z zapotrzebowań szefa. Do metody delfickiej potrzebna jest grupa ekspercka /przynajmniej kilku audytorów/ czy w takim razie jest Was więcej, czy jesteś tylko jedna? Bo nie uważam za ekspertów do tej metody, ludzi którzy się swoimi tematami zajmują / architekt, skarbnik, geodeta, itp./ bo są to mniej lub bardziej wybitni specjaliści ale w swoich dziedzinach a nieprzydatni do typowania tematów zadań audytowych i ich kolejności, bo będą albo preferować swoją dziedzinę lub nie, uważając, że wszystko jest idealne.
Widzę że jama napisał/ła?/, że połączenie ISO i audytu wewnętrznego z analizą kontroli zarządczej + kontrola zarządcza funkcjonuje w GUM – to dla mnie /i jak czytałaś – nie tylko/ to kuriozum i nie ma nigdzie odniesienia. Rola audytu wewnętrznego zaostała jasno określona w ustawie, do tego standardy, karta audytu,czy kodeks etyki /ze o rozporządzeniu nie wspomnę/ gdzie tam jest wspomniane o tworzeniu KZ, ISO itp. ??? Jest tylko o ocenie KZ przy każdym audycie /wcześniej od 2002/3 o ocenie KW/. Już w tym temacie inni się wypowiadali /patrz wyżej/. Za typowane tematy do audytu odpowiada audytor /tylko przed szefem/ nie będzie jego winą, że w urzędzie zdarzyła się korupcja, czy nie uzyskano środków unijnych, czy urząd „stracił twarz” bo ktoś nie dopilnowa czegoś a audytor tych sytuacji nie przewidział i nie zaplanował do audytu albo jego analiza ryzyka w tym temacie nie wykazała zagrożenia. Natomiast ktoś, kto tworzy w wydziale /dyrektor, naczelnik/ KZ i typuje ryzyka, jest za nie odpowiedzialny. A Ty tworząc dla całego urzędu KZ bierzesz na siebie odpowiedzialność za jej funkcjonowanie i… przestajesz być audytorem wenętrznym.
Pozdrawiam.