wtorek, 9 marca, 2021

Odpowiedz na: ewidencja nieruchomości powiatu

Home Forum Sektory Samorządy ewidencja nieruchomości powiatu Odpowiedz na: ewidencja nieruchomości powiatu

#20710
adela
Uczestnik

Nie wiem o jakim fragmencie i z jakiego protokółu mówisz, ale z tego co ja sobie wydrukowałem, jest fragment o ocenie zadań i obowiązków starostów i wójtów (tabela nr 1). Tam jest odniesienie na przykład do ustawy z dnia 7.09.2007 r. o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własnosci nieruchomosci Skarbu Państw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Starosta był zobowiązany do dnia 19.05.2009 r. sporządzić wykazy nieruchomości, które na mocy odrębnych przepisów przeszły na własność Skarbu Państwa i stanowią jego własność albo własność jednostek samorządu terytorialnego, a także nie stanowiących własność Skarbu Państwa albo własności ujednostek samorządu terytorialnego i nie pozostajacych w posiadaniu ich właścicieli, nieruchomości zabudowanych, w których lokale zajmowane są przez osoby objęte przepisami ustawy z dnia 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. Na przykład w wyniku mojej rekomendacji burmistrz wszczął postępowanie w sprawie nie wywiązania się Starosty z obowiązku przekazania gminie pełnego wykazu (ponad 20 kolumn). Nie wiem, czy to jakieś dodatkowe wyjaśnienie w Twojej sprawie.