wtorek, 19 października, 2021

Odpowiedz na: Plany działalności

Home Forum MF i GIAW MF i GIAW Plany działalności Odpowiedz na: Plany działalności

#20754
mareksp
Uczestnik

Obowiązek systematycznej (a nie okresowej) oceny systemu kontroli zarządczej przez funkcję audytu wewnętrznego (a nie przez audytora wewnętrznego) wynika bezpośrednio z art. 272 uofp i jest sensowny. Może być on zrealizowanych jedynie w tzw. cyklu audytu, który w zależności od ilości obszarów działania (ryzyka) oraz liczebności KAW może trwać od kilku do 100 lat . 😀 Jak widać w przywołanym zarządzeniu Pana Burmistrza musiał on mieć na myśli przy wydawaniu zarządzenia, że zatrudni taką liczbę audytorów, że wykona cykl audytu co roku. Jest również opcja, że przy wydawaniu zarządzenia nie miał nic na myśli (albo tylko chleb, o ile był głodny) i tylko mechanicznie podpisał podsunięty papier.
Co do charakteru zadań w zakresie oceny systemu kontroli zarządczej to będą to zadania zapewniające (vide § 2 pkt 3 rozporządzenia definiujący zadanie zapewniające). Czynności doradcze będą miały raczej charakter usprawniający funkcjonowanie jednostki, w tym jej systemu kontroli zarządczej.
W odpowiedzi na wydanie takiego zarządzenia AW powinien wystąpić do Pana Burmistrza o odpowiednie wzmocnienie etatowe KAW celem umożliwienia realizacji zarządzenia.
😛
A teraz wszyscy idą nad wodę i chłodzą umysł i ciało. 😎