wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: Kontrola zarządcza w jrwa

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Kontrola zarządcza w jrwa Odpowiedz na: Kontrola zarządcza w jrwa

#20797
kikcloud
Uczestnik

Jeszcze raz przypomnę standardy, jeśli pozwolicie.
2130 – Kontrola
Działalnie audytu wewnętrznego musi wspierać organizację w utrzymaniu skutecznej kontroli poprzez ocenę jej skuteczności i efektywności oraz promowanie ciągłego usprawniania.

Interpretacja:
Mechanizmy kontrolne działają skutecznie, gdy wybrane reakcje na ryzyko wiążą ryzyka z apetytem organizacji na ryzyko, oraz gdy wdrażane zasady i procedury pomagają zapewnić, że reakcje na ryzyko są wdrażane w sposób zamierzony. Mechanizmy kontrolne są efektywne, gdy właściwie uwzględniają relatywne koszty i korzyści.

2130.A1 – Audytorzy wewnętrzni muszą oceniać odpowiedniość i skuteczność działań kontrolnych obejmujących governance, działalność operacyjną i systemy informatyczne.

2120 – Zarządzanie ryzykiem
Audyt wewnętrzny w swoich działaniach musi oceniać skuteczność i przyczyniać się do usprawnienia procesów zarządzania ryzykiem.

Interpretacja
Ocena, czy procesy zarządzania ryzykiem są skuteczne wynika z oceny audytora wewnętrznego, czy:
a) Cele organizacji są zgodne i wspierają misję organizacji;
b) Istotne ryzyka zostały zidentyfikowane i ocenione;
c) Wybrano odpowiednie reakcje na ryzyko, wiążące ryzyka
z apetytem organizacji na ryzyko;
d) Istotne informacje o ryzyku są identyfikowane i we właściwym czasie komunikowane wewnątrz organizacji, umożliwiając pracownikom, kierownictwu i radzie wykonywanie ich obowiązków.