sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: gospodarowanie lokalami użytkowymi

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna gospodarowanie lokalami użytkowymi Odpowiedz na: gospodarowanie lokalami użytkowymi

#20811
izabela913
Uczestnik

Rzecz w tym, że w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie mówi się o lokalach użytkowych. Zgodnie z art. 46. § 1 Kodeksu cywilnego , „nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. Wyodrębnienie nieruchomości winno się odbyć pod względem prawnym (własnościowym) i fizycznym (w odniesieniu do gruntów – geodezyjnym).
W myśl zapisów 24 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece, „nieruchomością jest część powierzchni ziemskiej, dla której urządzono księgę wieczystą”. Nieruchomości lokalowe – powstają one na podstawie ustawy o własności lokali. By powstała własność nieruchomości lokalowej niezbędny jest wpis tej własności w księdze wieczystej.
Tak twierdzi ów radca. Ja mam wątpliwości od zeszłego tygodnia.