sobota, 17 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Opłata adiacencka

Home Forum Sektory Samorządy Opłata adiacencka Odpowiedz na: Opłata adiacencka

#20940
dorotab
Uczestnik

Nie wiem jak jest przy opłacie adiacenckiej, ale co do oprocentowania według stopy redyskonta weksli. Są dwie szkoły.
Jedna – tak jest u nas. W dacie przypisu raty, przypisuje się oprocentowanie naliczone na dzien w którym upływa termin płatności. W sytuacji, kiedy płatność nastepuje przed upływem ustalonego terminu oprocentowanie zostaje przeliczone. Na dzień płatności od kwoty pozostałej do zaplaty, a od dnia dokonania zapłaty do dnia upływu terminu płatności od pozostałej do zapłaty kwoty pomniejszonej o bieżącą ratę. W przypadku kiedy należność uiszczona jest po terminie płatności – rata w roku bieżacym pozostaje bez zmian, natomiast w roku następnym liczy się oprocentowanie od kwoty pomniejszonej o niezapłaconą w terminie ratę dopiero od daty jej uiszczenia. w tak przyjetym rozwiązaniu w przypadku nieterminowej wpłaty odsetki ustawowe pobiera sie jedynie od raty bez oprocentowania.
szkoła druga – sposób stosowany przez bratni urząd miejski. Oprocentowanie przypisuje sie w dacie przypisu raty. Oprocentowanie nalicza się na dzien upływu terminu płatności. Bez znaczenia pozostaje data zapłaty. W przypadku opóźnień odsetki ustawowe nalicza się od raty wraz z oprocentowaniem.
Nie wiem, czy nie zagmatwałam. Jeżeli tak będziemy się „mordować” 😳 z przykładem liczbowym.