niedziela, 20 czerwca, 2021

Odpowiedz na: cele w zarządzaniu ryzykiem

Home Forum Sektory Samorządy cele w zarządzaniu ryzykiem Odpowiedz na: cele w zarządzaniu ryzykiem

#21145
alkman
Uczestnik

1. Kto to jest pani A. Mazurek i gdzie napisała, co napisała.
2. Podaj przykład jednostki organizacyjnej i chociaż jednego jej zadania, dla którego nie można określić celu.
3. Jesteśmy na etapie wdrażania.
U mnie taki zespół doradczy jest od wymyślania ryzyk, okoliczności wystąpienia ryzyka i przyporządkowania do skali prawdopodobieństwa w przypadku wystąpienia okoliczności. Prawdopodobieństwo materializacji ryzyka jest określane na podstawie zidentyfikowanych okoliczności (bez i z mechanizmów kontrolnych). Wpływ jak to wpływ ze starej publikacji MF, tej o wdrożeniu zarządzaniem ryzykiem.
Np. (podkreślam przykład): Zespół wpada na pomysł i identyfikuje ryzyko kradzieży gotówki. Okoliczności kradzieży gotówki, to odpowiedź na pytanie 1) czy w trakcie realizacji zadania wykorzystywana jest gotówka? Możliwe odpowiedzi to tak/nie. Prawdopodobieństwo dla tak =2 dla nie=1. Wpływ finansowy (skala, niech będzie 3 stopniowa) mały(pon.100zł)=1; średni(100-2000zł)=2; duży (pow. 2000zł)=3. Każda najmniejsza jednostka organizacyjna (komórka), wypisuje zadania realizowane (ten proces też mamy sformalizowany, nikogo nie pomijamy) i dla każdego zadania osobno udziela odpowiedzi na pytania: czy w trakcie realizacji zadania wykorzystywana jest gotówka? W przypadku wystąpienia kradzieży, to w jakiej wysokości zostaną poniesione straty? Jakie straty zostałyby poniesione, gdyby państwo nie stosowali żadnych mechanizmów kontrolnych? Komórka odpowiedzialna za przetwarzanie informacji o ryzyku robi zestawienie zadań i ryzyk. Na podstawie tego zestawienia kierownik jednostki określa akceptowalny poziom ryzyka np.: 4 (2×2) i termin wprowadzenia dodatkowych mechanizmów kontrolnych, ograniczających ryzyko.
To tak w wielkim skrócie i do celu ma się to tak, że jedna z kategorii wpływu to wpływ organizacyjny którego elementami skali jest: brak możliwości realizacji celów organizacji=7; brak możliwości realizacji celu zadania=6; poważne zakłócenia w realizacji zadania=5; (itd.) brak wpływu=1.