czwartek, 21 października, 2021

Odpowiedz na: INSTRUKCJA KANCELARYJNA

Home Forum Sektory Samorządy INSTRUKCJA KANCELARYJNA Odpowiedz na: INSTRUKCJA KANCELARYJNA

#21229
emus
Uczestnik

Ustawa z dnia 12.02.2010 roku o zmianie Ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych ustaw (Dz.U.2010, nr 40, poz.230) uchyliła z dniem 01.01.2011 roku instrukcję kancelaryjną jak również jednolity rzeczowy wykaz akt wydany na podstawie Ustawy z dnia 05.06.1998 roku o samorządzie powiatowy. (Dz.U.2001, nr 142, poz.1592 z późn.zm). Ergo – w sposób jednoznaczny uchylono dotychczasowe przepisy i bez względu na to kiedy nowe rozporządzenie będzie podpisane, dotychczasowa instrukcja i rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu nie obowiązują. Wskazana powyżej ustawa z dnia 12.02.2010 roku upoważniła Prezesa Rady Ministrów do wydania rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnych oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych – przepis wszedł w życie z dnia 1 stycznia 2011 roku (paragraf 9 projektu)
Zgodnie ze stanowiskiem MSWiA od dnia 1 stycznia 2011 roku do powstającej i napływającej do Urzędu dokumentacji należy stosować jednolity rzeczowy wykaz akt organów powiatu i starostw powiatowych stanowiący załącznik nr 3 do projektu zarządzenia. Aktualny projekt pod adresem: http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/200/19260.