poniedziałek, 18 października, 2021

Odpowiedz na: Zadanie audytowe – zakupy

Home Forum Sektory Samorządy Zadanie audytowe – zakupy Odpowiedz na: Zadanie audytowe – zakupy

#21283
tomeks
Uczestnik

1. Planowanie – czy zdecydowano się w jednostce opracowywanie rocznych planów. Jeśli tak jak ma się plan do planu finansowego jednostki.
2. Czy stworzono odpowiednie struktury, które w odpowiednim czasie (tj. z odpowiednim wyprzedzeniem) informują o końcu umowy (czasowym, wartościowym).
3. Pkt 1 i 2 i jeszcze dodatkowych informacje powinny doprowadzić do wniosku, czy zamówienia są płynne. Czy są martwe okresy, gdzie na dany asortyment nie było aktualnej umowy.
4. Regulamin zamówień publicznych – czy jest aktualny, praktyczny itp. itd. 😀 Czy stworzone odpowiednie obowiązki dotyczące jego przeglądu i aktualizacji (np. raz w roku).
5. Struktura przetargów. Zobacz co było w przetargu ograniczonym, co w nieograniczonym, a co w pozostałych trybach. Te ostatnie mają zastosowanie po spełnieniu przesłanek wymienionych w ustawie. Kto decyduje o wyborze trybu.
6. Powoływanie komisji. Czy są każdorazowo powoływane. Czy skład komisji daje gwarancję bezstronnego wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. SIWZ – tryb opracowywanie. Kto jest odpowiedzialny, czy opiniowane przez prawników.
8. Ogłoszenia (termin i miejsce) – czy zgodnie z ustawą.
9. Wnioski przetargowe z poszczególnych komórek organizacyjnych – najlepiej rozpisać sobie jako proces.
10. Kryteria jakościowe – kto decyduje, czy są opiniowane.
11. Ocena ofert – warto zrobić jakieś testy
:mrgreen: ciekawe kwiatki wychodzą.
12. Potwierdzanie na fakturach – zgodność z umową (testy).
13. Oczywiste omyłki – sposób ich poprawiania, kto, kiedy, czy następuje odpowiednie powiadomienie wykonawcy;
14. Czy zdarzyły się przypadki rażąco niskich cen, jak postępuje się w takich przypadkach, kto odpowiada za postępowanie, kto ocenia wyjaśnienia;
15. Uzupełnianie dokumentów – w jaki sposób, kto nadzoruje powyższy proces;
16. Wykluczenie oferenta – czy jest wystarczająca podstawa, w jaki sposób dokonuje się wykluczenia i w jaki sposób zawiadamia się o tym;
17. Rejestrowanie ofert.
18. Umowy i aneksy do umów:
• Sprawdzić czy jest rejestr umów i czy do niego utworzono;
• Czy występuje zgodności treści umów z ogłoszeniami;
• Czy umowy są odpowiednio dekretowane i podpisywane:
To tak na szybko 👿