wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: Ocena zewnętrzna AW

Home Forum Sektory Samorządy Ocena zewnętrzna AW Odpowiedz na: Ocena zewnętrzna AW

#21413
kikcloud
Uczestnik

Opracowanie i informowanie o wynikach oceny zewnętrznej wymaga wykorzystania profesjonalnego osądu. W związku z tym osoba spoza organizacji przeprowadzająca ocenę powinna:
• Być kompetentnym, dyplomowanym audytorem (np. dyplomowany audytor wewnętrzny, biegły rewident księgowy, biegły księgowy lub dyplomowany audytor systemów informatycznych) posiadającym aktualną, głęboką wiedzę na temat Standardów.
• Być dobrze zorientowana w najlepszych praktykach zawodu.
• Posiadać przynajmniej trzy lata doświadczenia w praktyce audytu wewnętrznego na poziomie kierownictwa.
• Kierownicy zewnętrznego zespołu oceniającego oraz niezależne osoby oceniające (Nowa porada praktyczna 1312-2) powinni posiadać dodatkowy poziom kompetencji i doświadczenia, uzyskanego na przykład podczas wcześniejszej pracy w charakterze członka zespołu dokonującego zewnętrznej oceny jakości, poprzez ukończenie kursu szkoleniowego IIA w zakresie oceny jakości lub podobnego oraz doświadczenie pracy jako zarządzający audytem wewnętrznym lub na podobnym wysokim stanowisku związanym z audytem.

Zespół oceniający powinien składać się z osób posiadających fachową wiedzę w dziedzinie informatyki oraz odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie. Osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w innych dziedzinach mogą pomagać zewnętrznemu zespołowi oceniającemu. Przykładowo, specjaliści w dziedzinie zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie, prób statystycznych, systemach monitorowania działań lub samoocenie kontrolnej mogą uczestniczyć w pewnych etapach oceny.