poniedziałek, 18 października, 2021

Odpowiedz na: Ocena zewnętrzna AW

Home Forum Sektory Samorządy Ocena zewnętrzna AW Odpowiedz na: Ocena zewnętrzna AW

#21414
kikcloud
Uczestnik

A wcześniej:
Oceny zewnętrzne działania audytu wewnętrznego powinny zawierać ocenę i opinię na temat zgodności działań audytu wewnętrznego ze Standardami oraz, w razie potrzeby, zalecenia dotyczące możliwości usprawnienia działania. Takie oceny mogą mieć znaczną wartość dla Zarządzającego audytem wewnętrznym oraz innych członków zespołu audytu wewnętrznego. Powinny być one przeprowadzane tylko przez wykwalifikowane osoby.
Osoby oceniające spoza organizacji, łącznie z tymi, które zatwierdzają samooceny powinni być niezależni od organizacji oraz audytu wewnętrznego. Zespół oceniający powinien się składać z osób posiadających kwalifikacje w profesjonalnej praktyce audytu wewnętrznego oraz procesie oceny zewnętrznej. Kandydatami na osoby spoza organizacji przeprowadzające ocenę mogą zostać wykwalifikowane osoby będące na przykład ewaluatorami IIA systemu zapewnienia jakości, oficjalnymi egzaminatorami, konsultantami, audytorami zewnętrznymi, świadczącymi inne usługi profesjonalne oraz audytorzy wewnętrzni spoza organizacji, których audyt wewnętrzny podlega ocenie zewnętrznej.