sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: szkoły niepubliczne

Home Forum Sektory Samorządy szkoły niepubliczne Odpowiedz na: szkoły niepubliczne

#21435
123456
Uczestnik

Witam sedecznie i dzielę się swoimi doświadczeniami .
W poprzedniej regulacji prawnej był wymóg kontrolowania zgodności ilości uczniów i przekazywania na nich dotacji . Obecnie od listopada 2009 rozszerzono zakres kompetencji o … zasadnośc ponoszenia wydatków na określone cele zgodnie z ustawą . Więc należy zweryfikować w jednostce treść uchwały Rady i uszczegółowić o zakres kontroli finansowej . w Jednej z jednostek jst określono w uchwale Rady Powiatu jakie dokumenty finansowe ( ich potwierdzone kserokopie) co miesiąc do wniosku musi składać podmiot dotowany . Są to faktury szczegółowo opisane na jaki cel zostały wydatkowane środki + wyciągi bankowe potwierdzające poniesienie tych wydatków i to wszystko ma być zgodne z określonym w ustawie rodzajem ponoszonych wydatków na cele edukacyjne … .Ponadto określa się w Uchwale Rady , że raz w roku będzie przeprowadzana kontrola tych dokumentów w jednostce oraz zgodnośc ilości uczniów ( na podstawie dzienników i księgi uczniów) o które szkoły aplikują o dotację – zgodnie ze składanymi wnoskami). Jeśli Rada Powiatu podejmie taką uchwałę , to nie ma mocnych albo poddają się takiej kontroli, albo ” wypad” – nie muszą dotacji otrzymywać .
Pozdrawaiam