środa, 21 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: parafie a środki publiczne

Home Forum Sektory Samorządy parafie a środki publiczne Odpowiedz na: parafie a środki publiczne

#21514
terka
Uczestnik

No i tu jest problem. O ile dobrze zinterpretowałam przepisy, to (cytuję) Kościelne osoby prawne prowadzą rachunkowość według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne, dotyczące tych jednostek.

Tak ustalono w ROZPORZĄDZENIU
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 listopada 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. 01.137.1539 ze zm.).

Otóż w treści tego rozporządzenia czytamy:

§ 1. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, jeżeli nie prowadzą działalności gospodarczej, a w szczególności do:
1) stowarzyszeń,
2) partii politycznych,
2) (1) (uchylony),
3) związków zawodowych,
4) organizacji pracodawców,
5) izb gospodarczych,
6) fundacji,
7) organizacji dobroczynności i opieki społecznej,
8) przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.
2. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do kościelnych osób prawnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Kościelne osoby prawne prowadzą rachunkowość według zasad określonych przez wewnętrzne przepisy kościelne, dotyczące tych jednostek.

Ale te środki, które im przekazaliście na zimowisko były udzielone w formie dotacji w ramach zlecenia realizacji zadań?
Bo jeśli tak, to nawet plebania musi prowadzić rachunkwość tych środków, jak mniemam.
Mówi o tym ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie.