wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: Ale iia ..

Home Forum Organizacje AW Organizacje AW Ale iia .. Odpowiedz na: Ale iia ..

#21621
kikcloud
Uczestnik

Napisałem wtedy cytat z uzasadnienia do uofp z dnia 19.09.2008 r., które brzmiało tak:
…”Jednocześnie w ocenie projektodawcy specyfika audytu wewnętrznego jest na tyle odmienna, iż nie powinien istnieć automatyzm w przyznawaniu uprawnień kontrolerom NIK, inspektorom kontroli skarbowej czy biegłym rewidentom.
Wprowadzono przepis przejściowy, który daje tym osobom dwa lata na zdobycie jednego z certyfikatów wymienionych w ustawie albo odbycie dwuletniej praktyki w przeprowadzaniu audytu uzupełnionej o przygotowanie teoretyczne na studiach podyplomowych. Oznacza to, że w praktyce osoby, które są zatrudnione na stanowisku audytora wewnętrznego a dysponują omawianymi uprawnieniami, po dwóch latach, jeżeli uzupełnią swoje kwalifikacje o dyplom studiów podyplomowych, uzyskają pełen dostęp do zawodu audytora”
A później było „cyk-myk” i się zmieniło 😉