wtorek, 26 października, 2021

Odpowiedz na: BIP a dokumentacja audytu

Home Forum Pomysły pomysly BIP a dokumentacja audytu Odpowiedz na: BIP a dokumentacja audytu

#21668
terka
Uczestnik

[QUOTE BY= mama0454] Mam nadzieję, że tą odpowiedzią MF zatkało usta RPO. Niech RPO (p. Lipowicz) weźmie się za konkretne ważne sprawy, a nie szuka dziury w całym.[/QUOTE]

No chyba nie bardzo zatkało, biorąc pod uwagę ostatnie zdanie infirmacji(cytuję):
Opis odpowiedzi:
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów (28.02.2011 r.) poinformował, że dokumenty, o których mowa w art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zostały w sposób celowy wyłączone z katalogu informacji publicznej ze względu na dążenie do zapewnienia wykonywania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych w sposób niezależny i obiektywny. W ocenie projektodawcy, obowiązek upublicznienia wszystkich dokumentów i wyników audytu mógłby prowadzić do ograniczania możliwości dokonywania rzetelnej oceny kontroli zarządczej w tych jednostkach, których kierownicy dostrzegaliby potrzebę ochrony wrażliwych dla jednostki danych lub też powodować odstąpienie audytora od właściwego standardu dokumentowania istotnych działań w przypadku oceny kontroli zarządczej dokonywanej we wrażliwych obszarach działalności jednostki. Audytor wewnętrzny, co do zasady, działa na rzecz kierownika jednostki i wyniki audytu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przeprowadzania i dokumentowania audytu wewnętrznego nawet w samej jednostce są udostępniane w sposób ograniczony: wyłącznie kierownikowi jednostki lub osobie przez niego upoważnionej. Jednocześnie w odpowiedzi poinformowano, iż biorąc pod uwagę wskazane w wystąpieniu wątpliwości dotyczące konstytucyjności art. 284 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w jego obecnym brzmieniu, możliwość i celowość zmiany tego przepisu zostanie rozważona przy podjęciu prac nad kolejną nowelizacją ustawy.

Moim zdaniem, jeśli MF tak pisze, to znaczy, że może to zmienic. I wówczas samorządy nie będą zatrudniać audytorów wogóle, nie tylko na cząstkowe etaty. Po co wójtowi, burmistrzowi Prezydentowi ktoś, kto będzie dawał pożywkę dla ew. opozycji?