poniedziałek, 5 grudnia, 2022

Odpowiedz na: Przetarg

#2177
dorotab
Uczestnik

zgodnie z prawem zamówień publicznych umowę zawiera się z wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza /przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów/. Jedynie w przypadku udzielania zamówień sektorowych zamawiający może zawrzeć umowę ramową z jednym lub większą liczbą wykonawców.