sobota, 20 sierpnia, 2022

Odpowiedz na: wartość drogi

Home Forum Sektory Samorządy wartość drogi Odpowiedz na: wartość drogi

#21936
alicjajw
Uczestnik

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.10.51.307 j.t.) jest opisany sposób ustalania wartości. Nie wiem czy o to Ci chodzi ale pozwolę sobie wkleić:

Art. 22g. 1. Za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-18, uważa się:
1) w razie odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia;
1a) w razie częściowo odpłatnego nabycia – cenę ich nabycia powiększoną o wartość przychodu, określonego w art. 11 ust. 2b;
2) w razie wytworzenia we własnym zakresie – koszt wytworzenia;
3) w razie nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób – wartość rynkową z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości;

ITD.

W ustawie o rachunkowości (Dz.U.09.152.1223 j.t. ) w art.28. jest opisany sposób wyceny aktywów i pasywów.

Nie będę wszystkiego wklejać bo zatkam forum 🙂 ale w oparciu o to, droga raczej nie może mieć wartości 1 zł…