poniedziałek, 8 marca, 2021

Odpowiedz na: Urlop

Home Forum Sektory Samorządy Urlop Odpowiedz na: Urlop

#22046
123456
Uczestnik

A ja mam inny pogląd na prawo stanowione w KP w sprawie urlopu wypoczynkowego . Mianowicie zapis w kodeksie stanowi jak cytuje mój przedmówca ….: „nie powinna” trwać krócej niż 14 dni… Otórz słowo nie powinno nie znaczy to samo co bezwzględnie ” MUSI” . Z tegpo co wiem PIP kontroluje i egzekwuje prawo w odniesieniu do faktycznego korzystania , czy wykorzystanie wymiaru urlopu wypoczynkowego za dany / miniony rok kalendarzowy. Nie słyszałem , żeby kiedykolwiek nakładano kary , czy inne dyscypliny upominawcze za wykorzystywanie urlopu w kilku małych częściach. Zawsze zwracają uwagę czy pracodawca udziela pracownikom należnych urlopów , czy nie ma notorycznych przypadków pisemnej odmowy do prawa odpoczynku , czy nie ma nadmiernie zaległych urlopów po 31 marca następnego roku. Natomiast uważam , że w świetle obowiązującego prawa i sformuowania w kodeksie – powinien , a nie obowiązkowo MUSI – jest do wytłomaczenia organom kontrolnym . Oczywiście należy krzewić prawo do efektywnego wypoczynku minimum 14 dni ciągłych , ale nie można również utrudniać komuś życia i ograniczać prawa do możliwości załatwienia pracownikowi jego spraw życiowych – osobistych i odstępstwa od tego raczej uznawanego a nie sztywno pisanego prawa do cyklu urlopu. Bo do czego to doprowadzi . Ano np , jeśli pracodawca uprze się i nie wyrazi zgody na podział urlopu dla ważnych potrzeb pracownikowi to ten zwyczajnie jak będzie zmuszony pójdzie na kilka zwolnień lekarskich i tyle z tego będzie korzyści ?