piątek, 16 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Audyt wewnętrzny – czy to tania i zbędna fanaberia?

Home Forum Sektory Samorządy Audyt wewnętrzny – czy to tania i zbędna fanaberia? Odpowiedz na: Audyt wewnętrzny – czy to tania i zbędna fanaberia?

#22221
terka
Uczestnik

Przytaczam fragment regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro Urzędu Gminy Pelplin.

§ 4
Szacowanie wartości zamówienia uwzględnia:
1. Zamówienia, których wartość zamówienia (szacunkowa) netto w skali roku nie przekracza
równowartości kwoty 14 000 euro netto, zgodnie z planem zamówień obowiązującym
w danym roku

mogą być dokonywane wyłącznie na podstawie procedur określonych
niniejszym Regulaminem z pominięciem trybów wymienionych w ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych.
2. Przy ustalaniu wartości zamówienia (szacunkowej) w sposób szczegółowy naleŜy
przestrzegać przepisów Rozdziału 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. :mrgreen: