piątek, 5 marca, 2021

Odpowiedz na: Dotacje

Home Forum Sektory Samorządy Dotacje Odpowiedz na: Dotacje

#22308
terka
Uczestnik

W pierwszym odruchu chciałam wpisac, że tak. mogą. Jakoś tak mi się po głowie kołatało. ale po zajrzeniu w ustawę wydaje mi się, że nie.
No bo zlecanie zadań lub wspieranie realizacji zadąń można, zgodnie z ustawą organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3.
To analizujemy: organizacjami pozarządowyymi są osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, niedziałające w celu osiągnięcia zysku
ale także
niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

A przecież samorządowa instytucja kultury jest jednostką sektora finnasow publicnzych.

Natomiast art. 3 ust. 3 samorządowa instytucja kultury także się nie mieści.

Tak mi się wydaje.