sobota, 23 stycznia, 2021

Odpowiedz na: zaciąganie zobowiązań

Home Forum Sektory Samorządy zaciąganie zobowiązań Odpowiedz na: zaciąganie zobowiązań

#22349
terka
Uczestnik

No nie bardzo. Umieszczenie zadań w WPF nie daje samodzielnych podstaw do zaciągnięcia tego rodzaju zobowiązań. Jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym.

Musi być jeszcze spełniony następujący warunek:
Art. 228 uofp:
1. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej może zawierać upoważnienie
dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań:
1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych
jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może upoważnić zarząd
do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki
samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

Tak więc najpierw rada musi upoważnić burmistrza do przekazania uprawnień kierownikowi jednostki org., dopiero potem burmistrz może dać te uprawnienia. Oczywiście, nie oznacza to, że kierownik jednostki musi dostawać co roku nowe upoważnienie albo do każdego z zadań ujętych w WPF oddzielnie. Upoważnienie dla kierownika jednostki do zaciągania zobowiązań ujętych w WPF może mieć postać pełnomocnictwa ogólnego wydanego na podst art. 47 ustawy o samorządzie gminnym (piszę na przykładzie gminy) i jest ważne corocznie aż do odwołania albo wygaśnięcia.
Ważne jest (a przynajmniej tak mi się wydaje), aby w dacie jego udzielania udzielający go posiadał stosowne upoważnienie:wink:

Pozdrawiam:smile: