czwartek, 28 stycznia, 2021

Odpowiedz na: dyscyplina

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna dyscyplina Odpowiedz na: dyscyplina

#2243
mareksp
Uczestnik

Jest jeszcze rozporządzenie MF z 26 stycznia 2005 w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych … , które w § 18 ust. 2 stanowi, że mogą być zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku nastepnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty uplywa w roku nastepnym. Wprawdzie przepis ten dotyczy jedynie jednostek państwowych a nie samorządowych ale w praktyce stosowany jest też w samorządach. Do sprawdzenia pozostaje kwestia czy zastosowanie tej analogii powinno mieć podstawę np. w uchwale organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego w sprawie zasad wykonywania budżetu. Trzeba też zauważyć, że w przypadku ścisłego traktowania limitu planu finasowego także dla zobowiązań, uniemożliwiałoby np. wykazanie na zobowiązaniach „trzynastki”, której płatność musi przypaść w następnym roku budżetowym.