piątek, 2 grudnia, 2022

Odpowiedz na: kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych Odpowiedz na: kontrola w jednostkach podległych i nadzorowanych

#2246
sonl
Uczestnik

Czytam Wasze posty dotyczące kontroli instytucjonalnej i chciałam przedstawić kilka moich rozważań na ten temat.
Jak wszyscy wiemy, istnieje obowiązek ustawowy przeprowadzania takowych kontroli (5% wydatków jed. podległych). Jednak nie zgodzę się z kilkoma kwestiami, które tu zostały poruszane. A mianowicie, według zdrowych reguł to kierownik jednostki powinien być bezpośrednim przełożonym (tak jak w audycie) osoby, przeprowadzającej tzw. kontrole wewnętrzne (przede wszystkim 5% wydatków jednostek podległych). Argument – jednostki rozliczają się z budżetem organu nadrzędnego, natomiast kierownik jednostki nadrzędnej jest odpowiedzialny za przeprowadzanie tychże kontroli. Gdyby powiedzmy w skrócie kontroler był podległy skarbnikowi, wówczas mogłoby dochodzić do różnego rodzaju konfliktów na tym polu, a zadaniem kontroli jest przedstawienie faktycznych ustaleń, a nie narzucanych przez skarbnika, który to otrzymuje sprawozdania z podległych jednostek, który to b.często ma wpływ na przeksięgowania pomiędzy różnymi paragrafami. Inną kwestią, na którą zwróciłam uwagę jest stwierdzenie, że kontrole przeprowadzane sa jedynie dla kierownika jednostki podległej. Nie jest to prawdą, jest ona również cenną informacją dla kierownika jednostki nadrzędnej. Tym bardziej, że to kierownik jednostki nadrzędnej powinien wydać tzw. zalecenia pokontrolne kierownikowi jednostki podległej, oczywiście na podstawie otrzymanego protokołu. W praktyce wygląda to tak, iż pracownik przeprowadzający kontrolę sporządza zalecenia, a kierownik jednostki nadrzędnej podpisuje. Bądź też może to uczynić osoba przez niego upoważniona.
Wszystkie te kwestie zapewne może regulować regulamin kontroli wewnętrznych tzw. instytucjonalnej. Regulamin ten powinien być wprowadzony zarządzeniem kierownika jednostki. Należy w nim poruszyć takie kwestie jak: kto zleca przeprowadzenie kontroli, na podstawie czego, przebieg kontroli, liczbę sporządzonych protokołów (np. 3 egzemplarze dla kontrolującego, kontrolowanego i kierownika jed. nadrzędnej), sposób odwołania się kierownika jednostki kontrolowanej, kto powinien i w jakim terminie powiadomić o wdrożeniu zaleceń pokontrolnych, o prawach kontrolującycych i kontrolowanych itd.. Oczywiście protokół i zalecenia powinne być przekazane do osób, które prowadzą ewidencję kontroli wewnętrznych i zewnętrznych, gdzie zostanie nadany nr zgodny z obowiązującą klasyfikacją ( z tego co pamiętam są to kontrole oznaczone symbolem 0914). Jest tu zapewne wiele podobieństw pomiędzy kontrolą a audytem. Jednak nie ma nigdzie takich uwarunkowań, zasad i sposobów przeprowadzania kontroli jak dot. audytu, które są unormowane. Dlatego sądzę, że jest to otwarte pole do działania i na kształt takiej kontroli ma duży wpływ zarówno przeprowadzający kontrolę, jak i jego przełożony czyli kierownik jednostki nadrzędnej. Natomiast wprowadzenie regulaminu przeprowadzania kontroli instytucjonalnych, normuje ten obszar działania jednostki.
Co do terminu przeprowadzania jednostki, zgodzę się z przedmówcami nie ma określonego terminu przeprowadzania tychże kontroli i b.często są one przeprowadzane po zamknięciu poprzedniego roku budżetowego lub też w trakcie trwania danego, jednak istnieje ryzyko, jak ktoś już zauważył, że nie uchwyci się tych wydatków, które będą dokonywane później, zwłaszcza te pod koniec roku.

W praktyce w większych miastach niestety nie jest możliwe przeprowadzenie 5% wydatków we wszystkich jednostkach, więc są robione częściowo, wówczas RIO nie moze zarzucić, że nie są przeprowadzane.

Pozdrawiam serdecznie.

Pozdrawiam