sobota, 6 marca, 2021

Odpowiedz na: Analiza ryzyka, wymiękam…

Home Forum Sektory Samorządy Analiza ryzyka, wymiękam… Odpowiedz na: Analiza ryzyka, wymiękam…

#22464
gapa
Uczestnik

Miernik (miara) to urządzenie (fizyczne lub logiczne) pozwalające na dokonanie pomiaru jakiejś wielkości.
Jeśli zinterpretujemy ryzyko jako zmienną losową, czyli funkcję (mierzalną) przyporządkowującą zdarzeniom (losowym – źródłom ryzyka) wartość (w tym wypadku) skutku (negatywnego) zaistnienia tego zdarzenia, to zupełnie dobrym miernikiem tak zdefiniowanego ryzyka jest wartość oczekiwana zmiennej losowej.
W najprostszym z możliwych przykładów:
Źródło ryzyka – kradzież (A); prawdopodobieństwo kradzieży P(A) =0,02 ; skutek (strata) = 100 tys.zł;
oczywiście w konsekwencji: brak kradzieży (~A) ma prawdopodobieństwo P(~A) = 0, 98 i skutek = 0 zł.
Miarą ryzyka jest wartość oczekiwana obliczana wzorem E(R) = 100 x 0,02 + 0 x 0,98 = 2 tys zł.
Reasumując (w tym podejściu):
– miernik (miara) ryzyka to wartość oczekiwana skutku (negatywnego)zdarzenia (losowego);
– źródło ryzyka to zdarzenie (losowe) czyli kradzież;
– poziom ryzyka to wynik mierzenia (czyli 2 tys. zł).