poniedziałek, 18 stycznia, 2021

Odpowiedz na: Analiza ryzyka, wymiękam…

Home Forum Sektory Samorządy Analiza ryzyka, wymiękam… Odpowiedz na: Analiza ryzyka, wymiękam…

#22466
123456
Uczestnik

A może komuś chodzi o taką formę miary ryzyka :
1. Potencjalna strata lub utracona korzyść / wpływ
Poziom Przykłady
5 Katastroficzne Finansowe – strata/utracona korzyść powyżej 10 mln PLN
 Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług powyżej 90 dni dni
 Podsumowanie – istotny wpływ na więcej niż 10 lat
4 Bardzo wysokie  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 1 mln PLN, a 10 mln PLN
 Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług od 30 do 90 dni
 Miary reputacji – główna informacja o działaniu na szkodę społeczeństwa w ogólnokrajowym serwisie informacyjnym
 Podsumowanie – istotny wpływ na więcej niż 5 lat i mniej niż 10
3 Wysokie  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 0,1 mln PLN, a 1 mln PLN
 Usługa/działanie – brak świadczenia podstawowych usług do 30 dni
 Miary reputacji – informacja o działaniu na szkodę społeczeństwa w pojawiająca się w prasie lokalnej
 Podsumowanie – istotny wpływ do 5 lat
2 Istotne  Finansowe – strata/utracona korzyść pomiędzy 0,01 mln PLN, a 0,1 mln PLN
 Usługa/działanie – brak wpływu
 Miary reputacji – pracownicy wiedzą o niepowodzeniu
 Podsumowanie – istotny wpływ do 1 roku
1 Nieistotne  Finansowe – strata/utracona korzyść do 0,01 mln PLN przypadająca na wystąpienie ryzyka
 Usługa/działanie – brak wpływu
 Miary reputacji – brak wpływu
 Podsumowanie – wyłącznie nieznaczny wpływ na wewnętrzną działalność

Prawdopodobieństwo wystąpienia
Poziom Opis
5 Prawie pewne  Oczekuje się, że statystycznie wystąpi w prawie każdym przypadku (występowanie co najmniej raz w miesiącu)
4 Prawdopodobne  Prawdopodobne, że statystycznie wystąpi w większości przypadków (występowanie co najwyżej raz w miesiącu)
3 Możliwe  Możliwe, że statystycznie wystąpi (występowanie co najwyżej raz w roku)
2 Mało prawdopodobne  Może statystycznie wystąpić czasami (występowanie co najwyżej raz na 5 lat)
1 Incydentalne  Może statystycznie wystąpić tylko w wyjątkowych okolicznościach (występowanie co najwyżej raz na 10 lat)

Ewentualnie dopasować miary do własnych preferencji czy okoliczności w środowisku ??