sobota, 15 maja, 2021

Odpowiedz na: zamówienia publiczne

Home Forum Sektory Samorządy zamówienia publiczne Odpowiedz na: zamówienia publiczne

#22679
justp
Uczestnik

Ponadto ustawa o drogach publicznych wskazuje co należy rozumieć przez remont drogi, a co przez przebudowę drogi:
"przebudowa drogi – wykonywanie robót, w których wyniku następuje podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych istniejącej drogi, niewymagających zmiany granic pasa drogowego;
remont drogi – wykonywanie robót przywracających pierwotny stan drogi, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.