czwartek, 22 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Inwentaryzacja. Pilne

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna Inwentaryzacja. Pilne Odpowiedz na: Inwentaryzacja. Pilne

#22723
wacekservice
Uczestnik

w uofp jest, o ile zasady logiki działają:
Art. 273. 1. Minister Finansów określi, w formie komunikatu, i ogłosi w Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów standardy audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodne z powszechnie uznawanymi standardami audytu wewnętrznego.
2. Audytor wewnętrzny, prowadząc audyt wewnętrzny, kieruje się wskazówkami zawartymi w standardach audytu wewnętrznego, o których mowa w ust. 1.
A jak się nie kieruje, to znaczy zę uofp nie stosuje. 👿