piątek, 25 czerwca, 2021

Odpowiedz na: zoz_moder

Home Forum Organizacje AW zoz_moder Odpowiedz na: zoz_moder

#22727
ejejej
Uczestnik

Zgodnie z art. 4 ustawy o rachunkowości jednostki są obowiązane stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z art. 10 ust 1 jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości a w myśl art. 10 ust. 2 to kierownik ustala w formie pisemnej i aktualizuje w/w dokumentację.
Moje pytania brzmią:
1. czy każda szkoła i przedszkole w myśl ustawy o rachunkowości musi posiadać swoją politykę rachunkowości (w tym instrukcję inwentaryzacją bo tym się akurat teraz interesuję), wydaną zarządzeniem dyrektora danej szkoły/przedszkola jeżeli obsługę finansową prowadzi Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli?
2. czy istnieje możliwość zawarcia umowy/porozumienia pomiędzy dyrektorem ZOSiP a dyrektorami placówek oświatowych z którego wynika, że jednostki te przyjmują procedury opracowane i wydane przez dyrektora ZOSiP?
Bardzo proszę o pomoc.