niedziela, 25 lipca, 2021

Odpowiedz na: plan finansowy

Home Forum Sektory Służba zdrowia plan finansowy Odpowiedz na: plan finansowy

#22872
dzw1k
Uczestnik

Może pomoże:
Uofp – Art. 10. 1. Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej i państwowe fundusze celowe stosują zasady gospodarki finansowej określone w niniejszej ustawie.
2. Do jednostek sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 9 pkt 8-14, działających na podstawie odrębnych ustaw stanowiących podstawę ich utworzenia przepisy niniejszej ustawy stosuje się odpowiednio.