czwartek, 25 lutego, 2021

Odpowiedz na: MF

Home Forum Sektory Samorządy MF Odpowiedz na: MF

#22902
romb
Uczestnik

Podzielam uwagi Gapy co do formy i treści szczegółowych wytycznych. Jestem raczej zwolennikiem zwięzłych dokumentów, bez rozdętego „powieściopisarstwa”. Mamy już przecież „Podręcznik wdrożenia systemu zarządzania ryzykiem w administarcji publicznej w Polsce” wydany w 2004r. przez Ministerstwo Finansów i Bentley Jennison – 86 stron. Jest pochodząca również z 2004r. Pomarańczowa księga Zarządzanie ryzykiem – Zasady i koncepcje -50 stron. Dlatego też uważam, że jeśliby „Szczegółowe wytyczne” miałyby się ukazać, to powinny uwzględniać tylko aktualne uwarunkowania i zmiany jakie dokonały się w teorii i praktyce zarządzania ryzykiem na przestrzeni tego okresu.
W tym sensie „Szczegółowe wytyczne” nie wnoszą nic odkrywczego w stosunku do wymienionych wyżej dokumentów, a są równie obszerne. A tak na marginesie – nie obszerna zawartość decyduje o jakości regulowanej materii. Jak przypominam międzynarodowe standardy bankowe mające zapobiegać kryzysom i minimalizowac ryzyko ich występowania w działalności bankowej ( prawie ćwierć wieku przepracowałem w bankowości) zwane jako Bazylea I ukazały sie pod koniec lat osiemdziesiątych i liczyły około 30 stron. Jak się szybko okazało nie uodporniły one w sposób wystarczający systemu bankowego wobec kryzysu. Komitet Bazylejski wydał więc kolejne standardy ( Bazylea II), które liczyły juz około 250 stron. Po ostatnim kryzysie Komitet opulikował kolejne wytyczne ( Bazylea III) , które liczą zdaje się około 500 stron. Ostatnio słyszałem jednak, że pod wpływem głosów rozsądku Komitet albo wycofuje sie z tych rozdętych regulacji, albo przesuwa je w czasie.
Po prostu żadne regulacje i wytyczne nie zastąpią zdrowego rozsądku i racjonalności działania. I tego szczerze życzę wszystkim Koleżankom i Kolegom po fachu.