wtorek, 22 czerwca, 2021

Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna częstotliwość inwentaryzacji Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

#2315
terka
Uczestnik

No i właśnie o interpretację art. 26 ust. 3 pkt3 u.o.r. tu chodzi. Zapis ustawy stanowi (cytuję): „termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie, znajdujących się na terenie strzezonym – przeprowadzono raz w ciągu 4 lat.” Pytanie jest takie: czy warunek znajdowania się na terenie tstrzeżonym odnosi się jedynie do maszyn i urządzeń, wchodzących w skład środków trwałych w budowie, czy również inych środków trwałych.
W „Komentarzu do ustawy o achunkowści” praca zbiorowa pod red. Teresy Kiziukiewicz czytamy: „nie jest naruszenie ogólnej zasady corocznej inwentaryzacji przprowadzenie jej raz w ciągu 4 la w odniesieniu do środków trwałych oraz maszn i urządzeń, należących do środków trwałych w budowie, pod warunkiem, że składniki te znajdują sie na terenie strzeżonym”
Maria Augustowska w „Komentarzu do zakładowego planu kont” wydanie VII, 2002r. pisze: „Podstawowe środki trwałe znajdujące się na terenie strzeżonym podlegają inwentaryzacji raz w ciągu 4 lat, natomiast na terenie niestrzeżonym corocznie, w okresie czwartego kwartału,do 15 stycznia”.
Wynika z tego, że tylko wówczas, gdy teren jest „strzeżony” można przeprowadzić inwentaryzację raz na 4 lata.
W publikacji „Ustawa o rachunkowości z komentarzem uzgodnionym z Departamentem Rachunkowości MF” (Wydawnictwo Rachunkowość)podano następującą odpowiedź w zaresie interpretacji tego przepisu:
„Pytanie:
Ustawa dopuszcza ograniczenie częstotliwści spisu z natury środków trwałych do raz na 4 lata pod warunkiem, że znajdują sie one na terenie strzeżonym. Co należy rozumieć przez teren strzezony?
Odpowiedź:
„Przez „teren strzeżony” rozumie się teren zakładu pracy odizolowany od śwaita zewnętrznego, co ma miejsce wtedy, gdy wkół terenu zakładu pracy istnieje ogrodzenie działki, odpoiednia ochrona oraz nstępuje kontrola przepływu rzeczowych składników przez „bramę”, oparta na stosownej dokumentacji”.
Czy w zwiazku z powyższym urząd administracji publicznej (i inne) chroniony przez firmę ochroniarską może przeprowadzać spis z natury raz na 4 lata, czy też nie? Traktować to jako nierpawidłowość, czy nie. Na marginesie dodam, że oficjalnej interpretacji RIO czy NIK nie posiadam, a fakt, że ich niektórzy kontrolerzy nie podnoszą jakiegoś problemu nie oznacza dla mnie, że go nie ma.
Pozdrawiam, mam nadzieję na dyskusję w tym temacie.