wtorek, 20 kwietnia, 2021

Odpowiedz na: Działalność gospodarcza urzędnika

Home Forum Sektory Samorządy Działalność gospodarcza urzędnika Odpowiedz na: Działalność gospodarcza urzędnika

#23210
scypion
Uczestnik

Tak jak Terka wskazała:
„3. Pracownik samorządowy, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany złożyć kie-rownikowi jednostki, w której jest zatrudnion, oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności go-spodarczej lub zmiany jej charakteru.”

Pracownik składa oświadczenie – najczęściej w chwili nawiązania stosunku pracy. Oświadczenie to jest odebrane na podstawie cytowanego przepisu, nic nie stoi na przeszkodzie w treści oświadczenia podać jego brzmienie, do tego konsekwencje za podanie nieprawdy.

W terminie późniejszym – można żądać złożenia oświadczenia o znajomości treści art 31, a robi się to tak:
Przełożony wydaje pracownikom zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych urzędniczych polecenie służbowe zapoznania się z postanowieniami art. 30 i 31 ustawy o pracownikach samorządowych, a chwilę potem – złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu art 30 i 31 – i po sprawie.

Podejmowanie innego zajęcia masz wskazane wprost w art 31 ust 3 „(…) w terminie 30 dni od dnia podjęcia działalności gospodarczej lub zmiany jej charakteru.” czyli jeśli podejmujesz działalność lub zmieniasz jej profil – jest się obowiązanym składać oświadczenie.

Oburzenie pracowników? Na co?