środa, 19 maja, 2021

Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

Home Forum Wzajemna pomoc merytoryczna Wzajemna pomoc merytoryczna częstotliwość inwentaryzacji Odpowiedz na: częstotliwość inwentaryzacji

#2339
gabi
Uczestnik

Witam!
W komentarzu do art. 26 ust. 3 pkt 3 ustawy o rachunkowości (oddk 2005) znalazłam następujący zapis cyt.: „Środki trwałe oraz maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie, znajdujące się na terenie strzeżonym, można inwentaryzować drogą spisu z natury raz w ciągu 4 lat. …. Natomiast w ciągu pozostałych trzech lat inwentaryzację przeprowadza się drogą porównania ewidencji z dokumentacją i ich weryfikacji.
Przez okreslenie „strzezone składowisko” należy rozumieć takie miejsce składowania (magazynowania) składników majątkowych, które jest zabezpieczone przed dostepem osób nieuprawnionych, np. posiadające ogrodzenie uniemożliwiające przedostanie się osób nieupoważnionych oraz dozorowane stale przez straż zakładową lub wynajętą w tym celu firmę zajmującą się ochroną mienia, a także odrębnie stojące obiekty (budynki) posiadające zamknięcie uniemożliwiające przedostanie się do wewnątrz bez pozostawienia śladów włamiania.”
Biorąc pod uwagę w/w określenie moim zdaniem budynek urzędu spełnia jak najbardziej definicję terenu strzeżonego. Ponadto kierownik jednostki powinien określić w zasadach rachunkowości co jest uważane za teren strzeżony w jednostce.
Pozdrawiam